Board of Trade, svarer i Storbritannia nærmest til det norske handelsdepartementet. Det ble opprettet 1660. Ledes av en president, som er medlem av regjeringen og Parlamentet. Under Board of Trade sorterer bl.a. den offisielle statistikk, skipsfart og handelsregistrering.