Bo Setterlind, svensk forfatter, stod rundt 1950 frem som det nye «romantiske» tiårets mest typiske representant. Etter hvert fikk hans muntre modernistiske samlinger mer av salme- og visetone og et religiøst, kristent preg. Foruten skuespill, novellesamlinger, essayer og operalibrettoer utgav Setterlind reiseskildringer, kirkespill og romaner. Stjärnklart kom i 1984. Memoarboken Från dörr til dörr (1985) vakte stor oppmerksomhet.