Blueprint for Survival, rapport utgitt 1972 som et spesialnummer av tidsskriftet The Ecologist, skrevet av bl.a. Edward Goldsmith, tidsskriftets redaktør. Norsk utgave 1973 (Hvis vi skal overleve). Boken var den første som stilte alvorlige spørsmål ved bruken av økonomisk vekst for å oppnå miljøgoder, og satte opp et system for en alternativ økonomisk tenkning (nullvekst).