Blue Streak, påtenkt britisk ballistisk missil for middelstore avstander. Utviklingen ble påbegynt i 1955 og stoppet i april 1960. Missilen inngikk, i noe modifisert form, som første trinn i den europeiske romorganisasjonen ELDOs bæreraketter Europa 1 og Europa 2, se ELDO. Europa-bærerakettene ble aldri operative.