Blue Mountains, fjellområde i Jamaica, strekker seg 50 km østover fra Stony Hill til Karibiske hav, høyeste punkt Blue Mountains Peak, 2256 moh. Nordskråningene mottar mer enn 5000 mm nedbør i året, og fjellene er dekket av tett vegetasjon, bl.a. store trebregner.