Blommeskobbel er et gravfelt på Als i Danmark fra traktbegerkulturen i Europa, anlagt mellom 3600 og 3200 fvt. Feltet har noen av landets eldste steindysser og en av de overliggende steinene skal være den tyngste av sitt slag i Danmark, og veier 24 tonn. I samme gravfelt ligger to langdysser, 53 og 34 meter lange. Den største av dem har to godt bevarte kamre og 69 randsteiner. Ved utgravninger i 1935-1936 ble noen av kamrene undersøkt og i et av dem ble det funnet leirkar og deler av en flintdolk.