Blixtunet, sted ved Våg på Sandhornøya i Gildeskål kommune, Nordland. Teologen, språkforskeren og salmedikteren Elias Blix (1836-1902 var født og vokste opp her. Det er reist en minnestøtte over ham på hjemstedet.