Blikkengfjorden, fjord i Namsos kommune, Nord-Trøndelag, ca. 10 km nord for Namsos sentrum. Fjorden strekker seg 6 km nordøstover fra innløpet mellom Hellesøya og Kuøya til Leirvik. I nord går Jektvikstraumen nordover til fjordarmen Røyklibotnet og i øst går Vetterhusstraumen østover til Vetterhusbotnet. I sør går Heimdalsbotnet sørvestover til grenda Sørenget. Fv464 går langs østsiden av fjorden over Øltappen .