Blekketjernshøyden, ås i Nittedal kommune i Akershus; 613 moh.