Blechnum, bregneslekt i bjørnekamfamilien. 220 arter, de fleste tropiske, bare én art, bjørnekam, i tempererte strøk på den nordlige halvkule.