Blære er en landsby nord for AarsJylland i Danmark. Blære kirke ble bygget på 1100-tallet, altertavlen er fra 1591.