Blåfjellet, fjell i Sunndal kommune, Møre og Romsdal, på sørsiden av Sunndalen, 1716 moh. Blåfjellet ligger på nordgrensen til Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark og nær fylkesgrensen mot Sør-Trøndelag (Oppdal kommune).