Fjell i Grane kommune, Nordland (1292 moh.), det høyeste mellom Svenningdal på indre Helgeland og kysten. Mindre isbreer på sør- og vestsiden av fjellet.