Bjarte Birkeland, født i Fana, norsk litteraturforsker. Professor i nordisk litteratur ved Universitetet i Bergen 1969–84. Hans innsats som litteraturforsker er først og fremst knyttet til nynorsk litteratur, bl.a. gjennom doktoravhandlingen om Per Sivle (1962), en studie av natur og stil i Duuns ungdomsdiktning (1950) og et større arbeid om Duuns novellediktning, Olav Duuns soger og forteljingar (1976). Han var redaktør av tidsskriftet Syn og Segn 1960–68, medredaktør av Nazismen og norsk litteratur (1975), medforfatter i Norges litteraturhistorie (1974–75) og Folkemål og danning – nynorske lærebøker 1867–1914 (1986). Hans Essay i utval ble utgitt 1986.