Bjarni Jónsson, islandsk dikter, gjerne kalt Bjarni Borgfirðingaskáld, Húsafells-Bjarni, eller bare Bjarni skáld, en av de fremste dikterne på Island i den såkalte lærdomstiden. Det mest kjente diktet hans er det religiøse og kvast samtidskritiske Aldasöngur på 33 strofer. Det veksler mellom beiske angrep på tidens forfall og ros til det katolske tidsrommet. Han diktet også rímur og skal ha laget de første bakvendte visene (öfugmælavísur) på islandsk. To av salmene hans ble trykt i biskop Guðbrandur Þorlákssons salmebok (1619). Bjarni Jónsson er presentert på norsk med bl.a. Aldasöngur i antologien Islandske dikt frå Sólarljóð til opplysningstid (1977).