Bjarne Fidjestøl, født i Hægebostad, norsk språk- og litteraturforsker; cand.philol. 1966, dosent i norrøn filologi ved Universitetet i Bergen 1975, professor sst. fra 1982. Doktoravhandling: Det norrøne fyrstediktet (1980). Redaktør i tidsskriftene Syn og Segn 1969–73 og Maal og Minne 1985–94. Han redigerte bl.a. det store 5-bindsverket Sagalitteraturen (1984) og stod for en rekke oversettelser fra norrøn og russisk litteratur. Fidjestøls evne til å anvende nye forståelsesmåter på tvers av faggrenser kom særlig til uttrykk i hans grunnleggende fremstilling av norrøn litteratur, som inngår i standardverket Norsk litteratur i tusen år (1994).