Den norske orden for litterære fortjenester, litteratur-æresbevisning som tildeles norske og utenlandske forfattere og formidlere av litteratur, etter innstilling fra et kanselli bestående av Den norske Forfatterforenings leder, Det Litterære Råds leder og Bjørnsonfestivalens president. Innstiftet 1995.