Bjørnson, norsk slekt med tilknytning til gårdene Skje (Ske) og Lomsdalen i Søndre Land. Eldste kjente stamfar, en Bjørn (ca. 1676–1710), som var oppsitter på Lomsdalen på vestsiden av Randsfjorden, var far til Peder Bjørnssøn Lomsdalen (1704–79), som ble eier av Skje ved Hov på den andre siden av fjorden. Hans sønn Bjørn Pederssøn Ske (1762–1818) var far til sogneprest i Kvikne, senere i Nesset i Romsdal og til sist i Søgne, Peder Elias Bjørnson (1798–1871), som i 1820 solgte gården til sin svoger. P.E. Bjørnson ble far til dikteren Bjørnstjerne Bjørnson (1832–1910) og byfogd Peter Elias Bjørnson (1838–1906). Bjørnstjerne Bjørnson var far til bl.a. teatersjef Bjørn Bjørnson (1859–1942) og Bergljot (Bjørnson) Ibsen (1869–1953), gift med Henrik Ibsens sønn, statsminister Sigurd Ibsen (1859–1930). Byfogd Peter Elias Bjørnson var far til filantropen Inga Bjørnson (1871–1952), som grunnla Norges første barneteater.