Bjørnsgard, eiendom i Oslo, beliggende ved nordenden av Bogstadvannet i Sørkedalen. Består av 18 gamle bygninger fra Gudbrandsdalen, Telemark, Setesdal, Folldal, Østerdalen og Romerike. Samlingen har høy antikvarisk verdi og flere hus har datering fra middelalderen. 4 av bygningene er fredet– Årestua, Sauarloftet, Brokkeloftet og Rygnestadloftet. Bygningene er gruppert omkring to tun og er vesentlig møblert med gamle bondemøbler. Bygningene ble samlet og gjenreist på Bjørnsgard av kirurgen Anton Raabe. Sammen med sin kone, skuespilleren Tore Segelcke etablerte han ytterligere to bygningssamlinger, Huldreheimen i Bykle i Setesdal og Streitlien i Folldal. Ekteparet opprettet i 1947 stiftelsen Bjørnsgard, som i 1980 ble overtatt av Oslo kommune. Siden 1989 har Bjørnsgard vært privat eid.