Bjørndalen, grend i Nærøy kommune, Nord-Trøndelag, på halvøya mellom Foldfjorden og sundet Sør-Salten, kjent som stedet der Selskapet for ny jord i 1912 startet bureising med offentlig støtte. Bjørndalen regnes som Nærøys beste jordbruksgrend. På første bruk, Heimstad, ble det i 1937 reist minnestein over brukseier P. Torkildsen, Spillum, som først påviste jordbruksmulighetene i Bjørndalen.