Bjørnar, mannsnavn, norrønt, av dyrenavnet 'bjørn' og endelsen -ar, 'stridsmann'. Navnedag 8. desember.