Bjørn Wilho Hallberg, norsk komponist, siden 1962 bosatt i Sverige. Studerte med Bjarne Brustad, Finn Mortensen, Karl-Birger Blomdahl og Ingvar Lidholm. Verker: Abstrakt komposisjon (debutverk, 1960), strykekvartett (1963), Aspirasjon for orkester (1971), Kyssande vind (romanser til tekst av Hjalmar Gullberg, 1979–80), operaene Evakueringen (1969), Josef (1976), Regina (1985) og Majdagar (1989).