Bjørn Unneberg, norsk politiker (Sp), cand.jur. Sorenskriver i Eidsvoll 1977–97. Medlem av formannskapet i Ullensaker 1960–71. Statssekretær i Samferdselsdepartementet 1963. Stortingsrepresentant for Akershus 1969–77, formann i Justiskomiteen 1973–77. Han har bl.a. utgitt Grønn sosialisme for utkantproletarer (1971), Arbeider og bonde (1977) og Per Borten – Bonde og Statsmann (1988).