Bjørn Killingmo, norsk psykolog og psykoanalytiker. Han var professor i klinisk psykologi ved Universitetet i Oslo fra 1985, professor emeritus fra 1997. Blant hans mest sentrale arbeider er Den psykoanalytiske behandlingsmetode. Prinsipper og begreper (1971/1994) og Rorschachmetode og psykoterapi. En egopsykologisk studie (1980).