Bjørn Heimar, norsk journalist. Journalist i Morgenbladet 1946–48 og Norsk Telegrambyrås utenriksavdeling 1948–52. Ansatt i Aftenposten 1952, korrespondent i Bonn 1953–62 og i Washington 1962–69. Aftenpostens utenriksredaktør 1969–88.