Bjørn Hareide, norsk politiembetsmann. Cand.jur. 1974. Politiinspektør ved Troms politikammer 1978–80, statsadvokat/førstestatsadvokat i Nordland 1980–93, politimester i Bodø og leder av Hovedredningssentralen for Nord-Norge 1993–2001. Politimester i Agder politidistrikt 2001.