Født 1953 i Oslo. Cand. real. (biologi hovedfag) ved Universitetet i Oslo (1979). Lektor og senere rektor ved Stovner videregående skole. Områdedirektør for videregående skoler i Oslo. Rektor ved Oslo katedralskole 2010-2013.