Bjørgulv Froyn, norsk politiker og fagforeningsmann. Ansatt i Oslo Sporveier fra 1968, først kjent som streikeleder under sporveisstreiken i 1970, da han var medlem av SUF. Senere med i Sosialistisk Venstreparti, nestleder i SV 1977–79 og vararepresentant til Stortinget for Oslo 1977–81. Fra 1988 medlem av Arbeiderpartiet. Leder i Oslo Arbeiderparti 2000–04. Leder i Oslo-avdelingen av Norsk Kommuneforbund 1986–94. Generalsekretær i Nordens Faglige samorganisasjon, Stockholm, 1994–2000. Stortingsrepresentant for Oslo 2001–05.