Bjørgulf, mannsnavn, norrønt Bjǫrgolfr, Bjǫrgulfr dannet av samme rot som norrønt bjǫrg, 'berging, vern', og dyrenavnet ulv. Fra ca. 1400 også skrevet Berulf.