Bjørg, kvinnenavn, opprinnelig kortform av sammensetninger med norrønt bjǫrg, 'hjelp, vern, berging'. Siste leddet -borg i f.eks. Torborg er av samme opprinnelse. Disse navneleddene finnes i en rekke norske navn. Se Birger. Navnedag 17. oktober.