Bjørøya, øy i Flatanger kommune, Nord-Trøndelag, sør for munningen av Namsfjorden; 3,8 km2. Høyeste punkt 130 m. Arkeologiske funn indikerer bosetning tilbake til yngre steinalder. Øya var bebodd fram til begynnelsen av 1970. Store torvmyrer.