Bjøberg, betjent fjellstue og setergrend (fellesseter) i Skarvheimen, i Hemsedal kommune, Buskerud, ved Rv. 52, 20 km nordvest for Tuv; 1013 moh.