Björn Rosengren, svensk sosialdemokratisk politiker og fagforeningsleder, utdannet ingeniør. Leder for det svenske kommunaltjenestemannskartellet SKTF 1976–82 og statstjenestemannskartellet TCO 1982–94. Landshövding i Norrbotten 1994–98, næringsminister i Sverige 1998–2002. Som næringsminister ledet han de mislykkede forhandlingene om sammenslåing mellom Telenor og Telia og ertet på seg svensker og nordmenn da han i et intervju i svensk fjernsyn sa «Norge är den sista sovjetstaten. Det är så oerhört nationalistiskt och allt är politik».