Björn Jónsson á Skarðsá, islandsk forfatter og lagrettsmann. Hans hovedverk Skarðsárannálar (utg. 1774–75), er den viktigste beskrivelse av perioden 1400–1644 i Islands historie, som ellers er fattig på dokumentasjon. I tillegg til annaler, historie og rettslige utgreiinger, skrev han også dikt.