Björkötraktaten, et hemmelig dokument som på keiser Vilhelm 2s initiativ ble undertegnet av denne og tsar Nikolai 2 under et møte ved Björkö i den finske skjærgård 23.–24. juli 1905. Traktaten skapte en allianse mellom Tyskland og Russland, som skulle tre i kraft ved den russisk-japanske krigs opphør. Dette var det siste forsøk på å skape en fastlandskoalisjon rettet mot Storbritannia, idet forutsetningen var at også Frankrike skulle bli med. Tsaren hadde undertegnet uten å rådføre seg med sine ministere, og under sterkt påtrykk fra disse meddelte han keiseren at han anså overenskomsten uforenlig med den fransk-russiske traktat. Også den tyske rikskansler von Bülow var imot avtalen. Med det var episoden endt; først ved bolsjevikenes diplomatiske avsløringer i 1917 fikk man full beskjed om hva som var foregått.