Bittersjøene, saltsjøer i Egypt, i Suezeidets sørlige del, består av et større, nordlig, og et mindre, sørlig basseng; 35 km lang, dekker et areal på 300 km2. Opprinnelig en bukt fraskilt fra Rødehavet, den tørket litt etter litt inn til en depresjon på 10 m under havet. I 1869 ble Suezkanalen ført gjennom Bittersjøene.