Bissau, hovedstad i Guinea-Bissau, ved utløpet av elven Geba; 423 000 innbyggere (UNdata 2011). Viktig havneby med eksport av kopra, palmeolje, ris med mer. Internasjonal lufthavn. Universitet, forskningsinstitutt. Grunnlagt i 1687 av portugiserne, på 1700- og 1800-tallet stor slavehandel. Overtok i 1941 som hovedstad i Portugisisk Guinea etter Bolama. Byen ble påført store skader i forbindelse med et opprør i 1998, og nesten hele befolkningen flyktet ut av byen.