Bismarck, tilhører adelen i Mark Brandenburg og er kjent siden 1270. Rikskansler Otto von Bismarck (1815–98) ble utnevnt til greve av Bismarck-Schönhausen i 1865 og til fyrste av Bismarck i 1871. Han bar fra 1890 den personlige tittel hertug av Lauenburg. Hans sønner var Nicolaus Heinrich Ferdinand Herbert (1849–1904), fyrste av Bismarck, og Wilhelm Otto Albert (1852–1901), greve av Bismarck-Schönhausen. Slektens overhode fører fyrstetittelen og eier godsene Friederichsruh og Schwarzenbeck i Lauenburg, Schleswig-Holstein, mens de yngre medlemmer av slekten fører grevetittel.