Biron, fransk adelsslekt som er kjent siden 1300-tallet og har tatt navn etter slottet Château de Biron ca. 40 km sørøst for Bergerac i Dordogne. Til slekten hører bl.a. marskalk Armand de Gontaut (1524–92), baron av Biron, hvis sønn, marskalk Charles de Gontaut (1562–1602), ble utnevnt til hertug av Biron 1598; han deltok senere i en sammensvergelse mot kongen og ble henrettet. En etterkommer av ham var general Armand Louis de Gontaut (1747–93), hertug av Biron og Lauzun, som var øverstkommanderende for vestarmeen under revolusjonen, men ble henrettet under terroren.