Birger Dahlerus, svensk sivilingeniør og industrimann. Han var i mellomkrigstiden sjef for SKFs og Electroluxs engelske datterselskap, 1938–56 direktør i Bolinders Fabriks AB. Dahlerus hadde omfattende internasjonale forbindelser, og sommeren 1939 fungerte han som kontaktmann mellom ledende tyske og britiske kretser for å forsøke å hindre krigsutbruddet. Dahlerus kjente Göring og overleverte i august dennes fredsplan for Polen til den britiske regjeringen. Han skildret sine opplevelser i boken Sista försöket (1945).