Birger, mannsnavn, tilsvarer kvinnenavnet Bjørg, av norrønt Birgir, Byrger, kortnavn til norsk navn på Berg-, 'berging, hjelp'. Varianter: Byrge, Børre, Børge. Navnedag 21. oktober.