Bing, norsk slekt som stammer fra byfogd og rådmann i Trondheim Jens Bing (1613–93). Han var far til sogneprest i Onsøy Anders Bing (ca. 1667–1737), sogneprest i Hadsel og prost i Lofoten Villads Bing (1669–1739) og etatsråd, dr.med. Jens Bing (1681–1751). Førstnevnte var farfar til juristen og topografen, sorenskriver Lars Hess Bing (1761–1819), som igjen var far til Nicolai Christian Bing (1799–1861) og tollbetjent i Grimstad Lars Hess Bing (1800–74). N.C. Bing var farfar til juristen og fjellklatreren Kristian Magdalon Bing (1862–1935), som igjen var farfar til juristen og forfatteren, professor Jon Bing (1944–2014). Tollbetjent L.H. Bing var far til grunnleggeren av norsk bergingsvesen, ingeniør Nicolai Christian Bing (1835–99). Villads Bing var farfars farfar til arkivmannen og litteraturhistorikeren, statsarkivar Just Johan Bing (1866–1954).