Binet-prøven, den første praktisk brukbare intelligensprøve for barn, utarbeidet i 1905 av den franske psykolog Alfred Binet i samarbeid med legen Théodore Simon. Prøven ble revidert i 1908 og 1911; en kjent amerikansk revisjon, Stanford/Binet ble utgitt av Terman i 1916 og den første norske oversettelse kom i 1931 (Oslo-prøvene). Intelligensprøver konstrueres også i dag stort sett i overensstemmelse med Binets prinsipper.