Bilde, Künstler! Rede nicht!, uttrykk skapt av Goethe og brukt som motto til 1815-utgaven av hans verker.