Bild am Sonntag er avisens søndagsutgave, startet 1956. Som Bilds opplag, har også søndagsutgavens falt i årene etter 2000. Opplag 2002: ca. 2 000 000.