Big Bird, navn på store rekognoseringssatellitter brukt av det amerikanske flyvåpen. Skutt opp for første gang 15. juni 1971, i produksjon til 1981.