Biesbosch, landskap i Nederland, ved munningen av Maas, sørøst for Rotterdam og nær byen Dordrecht. Ved dikebrudd 1421 ble over 70 landsbyer oversvømmet, og minst 100 000 mennesker skal ha omkommet. Biesbosch har også senere vært oversvømmet, siste gang i 1953. Nå er store deler av landskapet inndiket og drenert.