Bidlesteinnosi, fjell i Lærdal kommune i Sogn og Fjordane; 1657 moh.