Bharata, hinduisk navn på en folkegruppe som bodde i Delhi-området, oppkalt etter sagnkeiseren Bharata. Bharat er offisielt hindi navn på republikken India.