Bettendorffs arsenprøve, benyttes til påvisning av arsen. Prøven som skal undersøkes, tilsettes saltsyre og deretter tinn(II)klorid i form av mettet løsning eller i fast form. Hvis arsen er til stede, dannes ved oppvarming et brunsvart bunnfall av metallisk arsen.